w

Om oss

Origo Management er et konsulent utviklingsselskap med base i Evenes.  Målsetting er å drive med kompetanseformidling innenfor offentlig og privat sektor, samt bistand innen forretningsutvikling og markedsutvikling.

09.01.201817:08 Redaktør

Vår grunnleggende filosofi er at all endring og utvikling må ha utgangspunkt i Origo (O) altså på individnivå.  I vårt bilde må enhver start på en endring starte på individnivå. 

Det kan være vanskelig å få til vellykkede endrings og utviklingsprosesser i en organisasjon, - stor eller liten, - uten at det er det på individnivå er erkjennelse, vilje og et ønske om å få til endringer. 

Respekt og forståelse for det enkelte menneskes utgangspunkt i samhandling med hverandre skal stå i sentrum for slike prosesser. 

Den samme filosofi tenker vi gjelder for et samfunn som står ovenfor store utfordringer som krever omstilling. Endringer i måter og tenke på og å tørre å tenke nye tanker starter alltid på individnivå.  

Med dette som utgangspunkt legges grunnlag for en ydmyk og positiv tilnærming til endring og utvikling. 

Dette er vårt viktigste verdigrunnlag i forhold til å jobbe med prosesser knyttet til utvikling og kompetanseformidling.